Thursday, May 22, 2014

നമുക്കു ചുറ്റും രൂപപ്പെടുന്ന മണൽകൂനകൾ
തീർച്ചയായും നമ്മെ മൂടുകതന്നെ ചെയ്യും
മണൽക്കാറ്റിന്റെ ആരവത്തിൽ
നമ്മുടെ ശബ്ദം അലിഞ്ഞില്ലാതെയാകുന്നുണ്ട്
എങ്കിലും
ഉറക്കെ, ഇനിയുമുറക്കെത്തന്നെ ശബ്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട്
ഇടം നഷ്ടമാകുന്നവന്റെ അവസാനത്തെ ആകുലത
മണൽക്കാറ്റിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതെയാകുമെങ്കിലും
വായുവിലെങ്കിലും അത് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്

No comments: